ГЕРБ Меню
103

Илиана
Жекова

Социален работник, психолог

Илиана Петкова Жекова е магистър по „Социални дейности“ и по „Психология“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Народен представител в 45-ото и 46-ото Народно събрание на Република България. Била е ръководител на групата на общинските съветници от ПП ГЕРБ, мандат 2019 – 2023 г. в ОбС – Казанлък, както и председател на Постоянната комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост и член на Постоянната комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете, издадени от органите на местната изпълнителна власт. Социален работник в Дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък и директор на дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък към Агенция по заетостта.

103
Илиана

Образование:
Магистър „Социални дейности” и магистър „Психология” от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Професионален опит:
Работила е 15 години като социален работник в Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък до 2010 г., а от 2011 г. е директор на Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък към Агенция по заетостта. В периода 2019 – 2021 г. е ръководител е на групата на общинските съветници от ПП ГЕРБ в ОбС – Казанлък и председател на Постоянната комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост и член на Постоянната комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете, издадени от органите на местната изпълнителна власт. Народен представител в 45-ото НС.